SELinux entegrasyonu nasil yapilir?

SELinux çalışan bir Linux sistemini ayaga kaldırmak için gereken çalışmalar anlatılacaktır. 

Kernel seviyesinde SELinux

Kernel’in derleneceği toolchain, 2014-09 linaro arm-linux-gnueabihf’nin SELinux özelinde geliştirilmiş halidir. Repo adresi: https://github.com/eckucukoglu/arm-linux-gnueabihf

Kernel olarak 3.10.80 Linux kernel’i kullanılacaktır. 
omap2plus_defconfig ile konfigüre edilen kernelde, ardindan ethernet için usb, eger pandaboard es chipsee expansion board kullaniliyorsa, ekranı için chipsee dpi, input device için touchscreen ads7846 sürücüleri açılabilir.

CONFIG_USB_EHCI_HCD
CONFIG_USB_PHY
CONFIG_NOP_USB_XCEIV
CONFIG_PANEL_CHIPSEE_DPI
CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846

Ardından SELinux için gerekli konfigurasyon ayarları açılmalıdır. Bunlar:

CONFIG_AUDIT
CONFIG_SECURITY_NETWORK
CONFIG_SECURITY_SELINUX
DEFAULT_SECURITY_SELINUX

Ayrıca kullanılan filesystem için ‘extended attribute’ desteği açılmalıdır. Bunlar ise (ext2 filesystem için):

CONFIG_EXT2_FS_XATTR
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY

Diğer SELinux ayarları da incelenip, ihtiyaca göre kullanılabilinir. Bunlara ek olarak debug amaçlı low-level debugging özelliği de açılabilir.

CONFIG_DEBUG_LL
DEBUG_OMAP4UART3
CONFIG_EARLY_PRINTK

Userspace seviyesinde SELinux

Userspace’de selinux kütüphanelerini derledikten sonra rootfs içerisine koymalıyız. Fakat öncelikle buildroot ile ihtiyaç duyulan temel araçları içeren bir rootfs paketi cikartilabilinir.

Cikan rootfs icerisinde asagidaki degisiklikler, ihtiyaca gore, uygulanabilir:

 • NFS kullanildigi durumda, /etc/network/interfaces dosyasından dhcp servisi kapatılmalı, cihaz nfs kullanıyorsa network bilgileri girilmelidir.
 • auditd kullaniliyor ve baslatilmasinda sikinti varsa: /etc/audit/auditd.conf dosyasının owner’ı değiştirilmeli ve dispatcher adresi güncellenmeli. (audit deamon çalışması için yapılmaktadır. /etc/init.d/S01auditd start yazarak manuel başlatılarak, hata vermesi durumunda /var/log/messages kontrol edilebilinir.)
 • libpcre.so.3 (sistemdeki libpcre’e bağlanacak) symlink oluşturulmalı. (buildroot rootfs’lerinde karsilastigim bir hata, cozumunu bu sekilde sagliyorum.)
 • m4 binary’si /usr/bin içerisine atılacak. (refpolicy-arm için gerekli)

Bu işlemlerin ardından şu repodaki selinux derlenmelidir: https://github.com/eckucukoglu/selinux-arm
Derleme esnasında yine aynı toolchain kullanılacaktır. Çıkan dosyalar olduğu gibi rootfs içerisine kopyalanabilir.

Reference policy yükleme

Sistemimizde SELinux userspace kütüphaneleri ve araçları yer alıyorsa, bir sonraki aşamada SELinux reference policy project derlenerek sisteme yüklenmelidir. Bu policy içerisinde, gömülü bir sistemin ihtiyaçlarından çok fazlası yer almaktadır. Bu nedenle direkt olarak reference policy’nin kullanılması doğru değildir. Gömülü, mobil sistemlerin ihtiyaçları doğrultusunda aşamalı olarak kırpılması gerekmektedir.

Reference policy project için su repo kullanilmistir: https://github.com/eckucukoglu/refpolicy-arm

Burada önemli olan nokta contrib modülü (policy/modules/contrib) bir subproject olduğu için, proje clone’lanırken bu dizin içindeki dosyaların varlığı kontrol edilmelidir.

Proje içinde çalışmaya başlamadan önce “make bare” diyerek olası ihtiyaç dışı dosyaları temizlemek gerekebilir.
Öncelikle build.conf dosyası aşağıdaki ayarlar geçerli olacak şekilde güncellenmiştir:

TYPE = standard 
NAME = targeted 
UNK_PERMS = deny 
DIRECT_INITRC = y 
MONOLITHIC = y/n /* monolithic vs modular secimi tercihe gore yapılmalıdır */
UBAC = n 
CUSTOM_BUILDOPT = 
MLS_SENS = 16 
MLS_CATS = 256 
MCS_CATS = 256 
QUIET = n

Ardından derleme işlemine geçmeden önce, sistemin ihtiyaç duyduğu libaudit.so desteği sağlanmalıdır. Eğer sistemde mevcut bir libaudit.so dosyası varsa, ihtiyaç duyulana linklenebilir. Örnek vermek gerekirse sistemde libaudit.so.0 aranıyor fakat libaudit.so.1 mevcut ise, şu şekilde bağlantı oluşturulabilinir:

ln -s libaudit.so.1 libaudit.so.0

modular seçim için:

Bu işlemlerin ardından rootfs içerisine, policy derleme ve yükleme işlemleri esnasında ihtiyaç duyulacak aşağıdaki uygulamalar derlenerek sistem içerisine atılmalıdır:

 • m4 (make conf esnasında kullanılır)
 • gawk (make base esnasında kullanılır)
 • make
 • python

İlerde çağrılacak komutlardan make conf için xml.dom.minidom paketi gerekmektedir. Bu sebeple python’un derlenirken içerisinde bu paketin ve bağlantılı paketlerin yer aldığından emin olmak gerekiyor.

Burada python için libtinfo, libssl, libcrypto kütüphaneleri sistemde hazır bulunmalıdır.

Bu işlemlerin ardından sırasıyla aşağıdaki komutlar çalıştırılacaktır. İşlevlerini öğrenmek için SELinux notebook sayfa 256-257’ye bakılabilir.

make conf
make base
make modules
make install
make load

monolithic seçim için:

Buildroot üzerinden  çıkartılan rootfs üzerine, (bu sistemde gawk, python, auditd, setools, make yüklü olmalidir) şu işlemler yapılmalıdır:

 • m4 sistem içerisine yüklenmelidir.
 • ardından refpolicy-arm içerisinde sırasıyla şu komutlar çalıştırılmalıdır:
make conf
make install

Reference policy işlemlerinin ardından /etc/selinux/config dosyasının aşağıdaki içerik ile oluşturulması gerekmektedir:

SELINUX=enforcing
SELINUXTYPE=targeted

Kernel preemption and realtime linux kernel with preempt_rt, part 1

Operating System Design: Scheduling

Only one process per CPU can run at any one time, multitasking operating systems use a concept called multiprogramming to schedule time for each process to run on a CPU. A scheduler is responsible for giving each process time on the CPU. When the current time slice expires, the scheduler puts the current process to sleep and the next process is given CPU time. Some scheduling systems include:

First Come First Served, Shortest Process Next, Shortest Remaining Time, Round Robin Scheduling, Preemption, Priority Scheduling

Preemption

In computing, preemption is the act of temporarily interrupting a task being carried out by a computer system, without requiring its cooperation, and with the intention of resuming the task at a later time. Such a change is known as a context switch. It is normally carried out by a privileged task or part of the system known as a preemptive scheduler, which has the power to preempt, or interrupt, and later resume, other tasks in the system.

In the Linux kernel, the scheduler is called after each timer interrupt (that is, quite a few times per second). It determines what process to run next based on a variety of factors, including priority, time already run, etc.

Pros/Cons: Making a scheduler preemptible has the advantage of better system responsiveness and scalability, but comes with the disadvantage of race conditions (A race occurs when correctness of the program depends on one thread reaching point x before another thread reaches point y.).

Preemptive Multitasking

The term preemptive multitasking is used to distinguish a multitasking operating system, which permits preemption of tasks, from a cooperative multitasking system wherein processes or tasks must be explicitly programmed to yield when they do not need system resources.

Although multitasking techniques were originally developed to allow multiple users to share a single machine, it soon became apparent that multitasking was useful regardless of the number of users. Many operating systems, from mainframes down to single-user personal computers and no-user control systems (like those in robotic spacecraft), have recognized the usefulness of multitasking support for a variety of reasons. Multitasking makes it possible for a single user to run multiple applications at the same time, or to run “background” processes while retaining control of the computer.

Kernel

Kernel is a computer program that manages input/output requests from software, and translates them into data processing instructions for the central processing unit and other electronic components of a computer.

1Monolithic kernels, which have traditionally been used by Unix-like operating systems, contain all the operating system core functions and the device drivers (small programs that allow the operating system to interact with hardware devices, such as disk drives, video cards and printers). This is the traditional design of UNIX systems. A monolithic kernel is one single program that contains all of the code necessary to perform every kernel related task.

The main disadvantages of monolithic kernels are the dependencies between system components – a bug in a device driver might crash the entire system.

2

A microkernel runs most of the operating system’s background processes in user space, to make the operating system more modular and, therefore, easier to maintain.

Main criticisms of monolithic kernels from microkernel advocates, which is that;

 • A device driver can enter an infinite loop or other unrecoverable state, crashing the whole system
 • Some drivers and system calls on monolithic kernels are slow to execute, and can’t return control of the processor to the scheduler or other program until they complete execution.

Kernel preemption

Kernel preemption is a method used mainly in monolithic and hybrid kernels where all or most device drivers are run in kernel space, whereby the scheduler is permitted to forcibly perform a context switch (i.e. preemptively schedule; on behalf of a runnable and higher priority process) on a driver or other part of the kernel during its execution, rather than co-operatively wait for the driver or kernel function (such as a system call) to complete its execution and return control of the processor to the scheduler.

3

Problem in Kernel preemption: Priority Inversion

Lower-priority process effectively blocks a higher-priority one. Lower-priority process’s ownership of lock prevents higher-priority process from running.

4

5

 

Solution to priority inversion is Priority Inheritance: Temporarily increase process’s priority when it acquires a lock.

Linux kernel, preemption in linux kernel

Kernel mode: The Linux kernel System Call Interface, Process scheduling subsystem, IPC subsystem, Memory management subsystem, Virtual files subsystem, Network subsystem, Other components

User mode: System daemons(deamon: In multitasking computer operating systems, a daemon is a computer program that runs as a background process, rather than being under the direct control of an interactive user.), Windowing system, C standard library, Other libraries.

Priority inheritance support available since Linux 2.6.18.

Linux kernel is a preemptive operating system. When a task runs in user-space mode and gets interrupted by an interruption, if the interrupt handler wakes up another task, this task can be scheduled as soon as we return from the interrupt handler.

6

However, when the interrupt comes while the task is executing a system call, this system call has to finish before another task can be scheduled. By default, the Linux kernel does not do kernel preemption.

This means that the time before which the scheduler will be called to schedule another task is unbounded.

7

Realtime Linux kernel

Hard real-time systems: required to complete a critical task within a guaranteed amount of time.

Soft real-time systems: requires that critical processes receive priority over less fortunate ones.

Real-time applications have operational deadlines between some triggering event and the application’s response to that event. To meet these operational deadlines, programmers use real-time operating systems (RTOS) on which the maximum response time can be calculated or measured reliably for the given application and environment. A typical RTOS uses priorities. The highest priority task wanting the CPU always gets the CPU within a fixed amount of time after the event waking the task has taken place.

Traditionally, the Linux kernel will only allow one process to preempt another only under certain circumstances:

 • When the CPU is running user-mode code
 • When kernel code returns from a system call or an interrupt back to user space
 • When kernel code code blocks on a mutex, or explicitly yields control to another process

If kernel code is executing when some event takes place that requires a high priority thread to start executing, the high priority thread can not preempt the running kernel code, until the kernel code explicitly yields control. In the worst case, the latency could potentially be hundreds milliseconds or more.

The Linux 2.6 configuration option CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY introduces checks to the most common causes of long latencies, so that the kernel can voluntarily yield control to a higher priority task waiting to execute. This can be helpful, but while it reduces the occurences of long latencies (hundreds of milliseconds to potentially seconds or more), it does not eliminate them. However unlike CONFIG_PREEMPT (discussed below), CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY has a much lower impact on the overall throughput of the system. (As always, there is a classical tradeoff between throughput — the overall efficiency of the system — and latency. With the faster CPU’s of modern-day systems, it often makes sense to trade off throughput for lower latencies, but server class systems that do not need minimum latency guarantees may very well choose to use either CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY, or to stick with the traditional non-preemptible kernel design.)

The 2.6 Linux kernel has an additional configuration option, CONFIG_PREEMPT, which causes all kernel code outside of spinlock-protected regions and interrupt handlers to be eligible for non-voluntary preemption by higher priority kernel threads. With this option, worst case latency drops to (around) single digit milliseconds, although some device drivers can have interrupt handlers that will introduce latency much worse than that. If a real-time Linux application requires latencies smaller than single-digit milliseconds, use of the CONFIG_PREEMPT_RT patch is highly recommended.

The RT-Preempt patch converts Linux into a fully preemptible kernel. The magic is done with:

 • Making in-kernel locking-primitives (using spinlocks) preemptible though reimplementation with rtmutexes.
 • Critical sections protected by i.e. spinlock_t and rwlock_t are now preemptible. The creation of non-preemptible sections (in kernel) is still possible with raw_spinlock_t (same APIs like spinlock_t).
 • Implementing priority inheritance for in-kernel spinlocks and semaphores.
 • Converting interrupt handlers into preemptible kernel threads: The RT-Preempt patch treats soft interrupt handlers in kernel thread context, which is represented by a task_struct like a common user space process. However it is also possible to register an IRQ in kernel context.
 • Converting the old Linux timer API into separate infrastructures for high resolution kernel timers plus one for timeouts, leading to user space POSIX timers with high resolution.

Architectures, CONFIG_PREEMPT_RT patch does the support:

There are systems representing the x86, x86_64, ARM, MIPS, and Power architectures using the CONFIG_PREEMPT_RT patch. However, in many ways this is the wrong question. Support for real-time is not just about the instruction set architecture, but also about supporting the high resolution timer provided by the CPU and/or CPU support chipset, the device drivers for the system being well behaved, etc.

Please refer to platforms tested and in use with CONFIG_PREEMT_RT section in this wiki for a list of platforms that members of the -rt community have used successfully.

Disadvantages of preempt_rt patch

The normal Linux kernel allows preemption of a task by a higher priority task only when the user space code is getting executed.

In order to reduce the latency, the CONFIG_PREEMPT_RT patch forces the kernel to non-voluntarily preempt the task at hand, at the arrival of a higher proiority kernel task. This is bound to cause a reduction in the overall throughput of the system since there will be several context switches and also the lower priority tasks won’t be getting much a chance to get through.
This is the current status of Realtime Linux using the Realtime Preempt patches (aka PREEMPT_RT):

8

1) Since kernel 2.6.24 in mainline Linux
2) Since kernel 2.6.25 in mainline Linux
3) Realtime-Preempt patches 2.6.24.7-rt15 or higher required
4) Since kernel 2.6.30 in mainline Linux
5) Not yet adapted to generic interrupt code
6) Since kernel 2.6.33 in mainline Linux
7) Since kernel 2.6.39 in mainline Linux

Installation of preempt_rt patch to linux kernel and compiling new custom linux kernel

wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/vx.x/linux-x.x.x.tar.xz

 • or via ketchup: automatically download various kernel patches and update kernels.

ketchup 3.12.6  ketchup -s 2.6-rt #find latest RT revision  

 • After downloading, unpack the kernel tarball and change into the kernel source directory. Patch the kernel with patch level p1:
bzcat ../patch-2.6.23.1-rt11.bz2 | patch -p1
  • Configure kernel, save .config file. Check: ‘Preemption mode’ configurations
make menuconfig

enable CONFIG_PREEMPT_RT

 • activated the High-Resolution-Timer Option (Attention, the amount of supported platforms by the HR timer is still very limited. Right now the option is only supported on x86 systems, PowerPC and ARM Support are however in queue.)
 • disabled all Power Management Options like ACPI or APM
 • Further interesting options can be found under the “Kernel Hacking” menu entry. This menu lists options for system debugging and performance measurement. Keep in mind that the debug options may either increase the kernel size or cause higher latencies. If you do not want to debug the kernel or get some automatically produced histograms, make sure that you don’t activate any unnecessary options here. If you have activated any latency critical options the kernel will warn at boot time.
 • Compile & install
make
make modules
make modules_install
make install
preempt_rt patch, ‘Preemption mode’ configurations
 • No Forced Preemption (Server)  CONFIG_PREEMPT_NONE:

This is the traditional Linux preemption model, geared throughput. It will still provide good latencies most of the time, but there are no guarantees and occasional longer delays are possible. Select this option if you are building a kernel for a server or scientific/computation system, or if you want to maximize the raw processing power of the kernel, irrespective of scheduling latencies.

 • Voluntary Kernel Preemption (Desktop) CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY:

This option reduces the latency of the kernel by adding more”explicit preemption points” to the kernel code. These new preemption points have been selected to reduce the maximum latency of rescheduling, providing faster application reactions, at the cost of slightly lower throughput. This allows reaction to interactive events by allowing a low priority process to voluntarily preempt itself even if it is in kernel mode executing a system call. This allows applications to run more ‘smoothly’ even when the system is under load. Select this if you are building a kernel for a desktop system.

 • Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop) CONFIG_PREEMPT__LL:

This option reduces the latency of the kernel by making all kernel code (that is not executing in a critical section) preemptible.  This allows reaction to interactive events by permitting a low priority process to be preempted involuntarily even if it is in kernel mode executing a system call and would otherwise not be about to reach a natural preemption point. This allows applications to run more ‘smoothly’ even when the system is under load, at the cost of slightly lower throughput and a slight runtime overhead to kernel code. Select this if you are building a kernel for a desktop or embedded system with latency requirements in the milliseconds range.

 • Preemptible Kernel (Basic RT) CONFIG_PREEMPT_RTB:  

This option is basically the same as (Low-Latency Desktop) but enables changes which are preliminary for the full preemptible RT kernel.

 • Fully Preemptible Kernel (RT) CONFIG_PREEMPT_RT_FULL:

All and everything.

There have been two approaches to bring realtime capability to linux kernel:
 1. Mentioned PREEMPT_RT and other one is
 2. Linux (realtime) extensions: Add extra layer between hardware and the Linux kernel to manage real-time tasks separately. Below the normal kernel, there have been three generations: RTLinux, RTAI, and Xenomai.
References

The content of this text is mainly compiled from various resources.

http://lwn.net/Articles/146861/
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
http://www.linux.com/news/featured-blogs/200-libby-clark/710319-intro-to-real-time-linux-for-embedded-developers
http://taste.tuxfamily.org/wiki/index.php?title=Tricks_and_tools_for_PREEMPT-RT_kernel
http://www.spinics.net/lists/linux-rt-users/

Buildroot kullanimi

Genel hatlarıyla versiyon seçimleri ve konfigürasyon değerleri buildroot ozelinde değişkenlik gösterebilir. Buildroot detaylarina; mimari, toolchain, kernel, target packages secimlerinin detaylarina girilmeyecektir. Fakat bu yazida stabil çalışan pandaboard dagitimi icin yapilacak seçim ve değerleri bulabilirsiniz. Ayrica buildroot uzerinden kernel’e build time’da nasil yama yapilacagi da, preempt_rt yamasiyla orneklenecektir.

İndirme

Buildroot versiyon 2014.11-rc1, http://git.buildroot.net/buildroot/snapshot/buildroot-2014.11-rc1.tar.gz adresinden indirilir.

Buildroot ana konfigürasyonu

buildroot-pandaboard-linux.config indirilip, buildroot dizininde:

make menuconfig

diyerek acilan menuden bu konfigürasyon dosyası yüklenir.

Realtime yaması

Bu konfigürasyon dosyasının realtime ile ilgili ihtiyacı olan diğer dosyalar ve menüdeki ilgili yerleri şu şekildedir:

Realtime preempt_rt yamasını uygulamak istiyorsak:

Derleme ve çıktılar

make diyerek derleme işlemlerinin çalışması sağlanır. Bootloaders -> U-Boot version: ayarına 2011.11.2 girilmesi durumunda buildroot/output/images altindaki

MLO
u-boot.bin
uImage

dosyaları sd-karta atılır. Sd-kartın tek bir partition şeklinde fat-32 kullanarak formatlanmış ve boot etme yeteneği atanmış olması gerekmektedir.

https://github.com/eckucukoglu/linux-tools/tree/master/make-sdcard incelenerek, ihtiyaca uygun hale getirilebilinir.

Bootloaders -> U-Boot version: 2013.01.01 girilmesi durumunda (4460 pandaboard u-boot versiyonu için bu versiyon kullanılmaktadır) sd-kart içerisine /output/images/u-boot.bin yerine output/build/uboot-2013.01.01/u-boot.img  konulmalıdır.

Aynı zamanda sd-kart içerisine konulacak boot.scr dosyası şu şekilde oluşturulur:

setenv bootargs ‘root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait rootfstype=ext3 console=ttyO2,115200n8 vram=16M’
fatload mmc 0 82000000 uImage
bootm start 82000000
bootm loados
bootm go 82000000

içeriği ile oluşturulacak boot_mmc.txt dosyasından,

mkimage -A arm -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n “Panda SD Boot” -d boot_mmc.txt boot.scr

komutu ile boot.scr oluşturulur ve sd-kart ana dizinine diğer dosyaların yanına atılır.

Pandaboard’a takılacak sd-kart boot edecek ve komut istemini verecektir.

 • Derlenirken izlek oluşturmamak için -jX parametresi girilmemelidir.
 • Adımlar izlenirken öncelikli kaynak olarak [2] kullanılmıştır.
Referanslar

[1]: http://www.linux-magazine.com/Online/Features/Qemu-and-the-Kernel
[2]: http://fooprotected.wordpress.com/2014/03/13/buildroot-linux-on-the-pandaboard-rev-3/
[3]: http://www.rte.se/blog/linux-0/buildroot-basics-building-real-target-pandaboard/1.2
[4]: http://elinux.org/Panda_How_to_buildroot
[5]: http://delog.wordpress.com/2011/09/04/custom-embedded-linux-system-for-pandaboard-with-buildroot/

Pandaboard ES’de NFS kullanarak root dosya sistemini calistirmak

Pandaboard ES platformları üzerinde kullanilan dosya sistemleri için sd/mmc blok kullanmak yerine NFS kullanarak, geliştirme yapilan bilgisayari kullanmak mümkündür.

Bunun için ana hatlarıyla şu işlemler yapılmalıdır:

 1. NFS ve Pandaboard ES konfigürasyonları düzgün yapılmış bir Linux kernel.
 2. u-boot ayarları ve derlenmesi.
 3. Geliştirme yapılan bilgisayarda network ve NFS ayarları.
 4. otomatize hale getirmek için boot.scr oluşturulması.
 5. udhcpc sisteminin deaktifleştirilmesi.

Kernel konfigürasyonu

Linux kernel omap2plus_defconfig kullanılarak konfigüre edildikten sonra, menuconfig ile girilen menüde aşağıdaki seçenek aktifleştirilmeli:
Device Drivers -> USB support CONFIG_USB_SUPPORT -> EHCI HCD (USB 2.0) support CONFIG_USB_EHCI_HCD

Her ne kadar omap2plus_defconfig aşağıdaki ayarları otomatik açıyor olsa da, kontrol etmekte fayda var:

Networking support
–> [*] TCP/IP networking CONFIG_INET
–> –> [*] IP: kernel level autoconfiguration CONFIG_IP_PNP
–> –> –> [*] IP: DHCP support CONFIG_IP_PNP_DHCP
–> –> –> [*] IP: BOOTP support CONFIG_IP_PNP_BOOTP
–> –> –> [*] IP: RARP support CONFIG_IP_PNP_RARP
Device Drivers
–> [*] Network device support CONFIG_NETDEVICES
–> –> USB Network Adapters
–> –> –> [*] SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices CONFIG_USB_NET_SMSC95XX
File systems
–> [*] Network File Systems CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS
–> –> NFS client support CONFIG_NFS_FS
–> –> –> [*] NFS client support for NFS version 3 CONFIG_NFS_V3 –> [*] Root file system on NFS CONFIG_ROOT_NFS

Bu ayarlar ile derlenen kernel ve device tree blob (gerekiyorsa) sd-kart içerisine atılmalıdır.

Not: Bazı kernel sürümlerinde aşağıdaki ayarları da açmak gerekebilir:
CONFIG_USB_PHY
CONFIG_NOP_USB_XCEIV

u-boot işlemleri

Aşağıdaki adresten güncel u-boot versiyonu indirilebilinir:
ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-latest.tar.bz2

Ardından u-boot ana dizini içerisinde

make omap4_panda_defconfig
make all

komutları kullanılarak u-boot.img dosyası oluşturulmalı ve sd-kart içerisine atılmalıdır.

Geliştirme yapılan bilgisayar ayarları

/etc/exports dosyası içerisine

<rootfs dizini> <ip aralığı>(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)

satırı eklenmelidir.
Ardından
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
ile NFS server restart edilmelidir.

Daha sonra network ayarlarından yaratılacak bir ağ bağlantısı ile verilen <ip aralığı> içerisinden bir ip adresi atanmalı ve netmask <netmask adresi>, gateway <gateway adresi> olarak ayarlanmalıdır.

Boot scripti oluşturmak

Pandaboard içine atılan u-boot üzerinde saveenv komutunun yer almadığını göreceksiniz. Benzer sekilde, kernel ve bootloader’u da tftp ile transfer etmeyi pandaboard es rev3 platformlar icin basaramadim. Bu nedenle u-boot’un argümanlarını boot.scr dosyasından almasını sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle aşağıdaki satırları içeren boot.script dosyasını oluşturmak gerekiyor, lütfen ilgili değişkenleri kendi ayarlarınıza göre değiştirin:

mmc rescan
fatload mmc 0:1 0x80000000 uImage
fatload mmc 0:1 0x82000000 omap4-panda-es.dtb
setenv bootargs vram=32M console=ttyO2,115200 mem=456M@0x80000000 mem=512M@0xA0000000 root=/dev/nfs rw nfsroot=<host ip adresi>:<rootfs dizini>,nolock,wsize=1024,rsize=1024 ip=<panda ip adresi> init=/linuxrc
bootm 0x80000000 - 0x82000000

Ardından oluşturulan boot.script dosyası aşağıdaki komutla derlenerek boot.scr dosyası oluşturulmalıdır:

mkimage -A arm -T script -C none -n "mmis:panda boot script" -d boot.script boot.scr

Oluşturulan boot.scr dosyası sd-kart içerisine atılmalıdır.

Platform network ayarları

Şu anda sd-kart panda üzerinde çalıştırıldığında başarılı bir şekilde istenen remote dizinden dosya sistemini kullanacaktır. Fakat eğer dhcp servisi aktifleştirilmiş ise komut istemi kullanıcıya verilmeden önce u-boot ile kernele atanan ip adresi değiştirilmeye çalışılacak ve bu nedenle de NFS ile olan bağlantı kopacaktır. Bunun önüne geçmek için platform dosya sistemi içerisindeki /etc/network/interfaces dosyasındaki
iface eth0 inet dhcp
satırı çıkartılmalıdır.
Manual olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilinir:

iface eth0 inet static
address <panda ip adresi>
netmask <netmask adresi>
gateway <gateway adresi>

Örnek değişken değerleri:

<rootfs dizini>: /home/eckucukoglu/nfsroot
<ip aralığı>: 192.168.1.0/24
<host ip adresi>: 192.168.1.1
<panda ip adresi>: 192.168.1.2
<netmask adresi>: 255.255.255.0
<gateway adresi>: 0.0.0.0

SELinux mode configuration details

There exists some blog posts, articles about SELinux mode configuration already, which easily can be found by searching on google: “how to enable/disable selinux, how to configure selinux”. Moreover, The SELinux Notebook 4th edition has information about SELinux modes and global configuration files, respectively in chapter 2.15 and 3.2.1. However, I think, SELinux has some controversial issues about mode configuration and none of these resources are good enough to clear the mind about confusing SELinux mode configuration.
First of all, linux kernel has some configuration options which allows/disallows SELinux to be disabled/enabled. These options are:

 • CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM: This option allows SELinux to be disabled at boot. If this option is selected, SELinux functionality can be disabled with selinux=0 on the kernel command line. Moreover, SELinux boot parameter default value can be changed by setting CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE to 0 or 1, respectively disabling or enabling SELinux at bootup.
 • CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE: This option enables writing to a selinuxfs node ‘disable’, which allows SELinux to be disabled at runtime prior to the policy load. That means, kernel will be “capable” to disable SELinux at runtime.  In here, Stephen Smalley claims that /sys/fs/selinux/disable can be triggered by setting SELINUX=disabled in /etc/selinux/config. However modifications on /etc/selinux/config file does not affect system until next boot-up. So that, it is the first confusing thing, since linux kernel commented on this option: “SELinux will remain disabled until the next boot”. I still do not know how to disable SELinux (disable, not permissive) at runtime by the help of this kernel configuration.
 • CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP: With this option enabled, the kernel will start in permissive mode unless you specify enforcing=1 on the kernel command line.

So far, we know that these arguments can be passed to kernel:

 • selinux=1 /* enabled */
 • selinux=0 /* disabled */
 • enforcing=1 /* enabled & enforcing */
 • enforcing=0 /* enabled & permissive */

Additionally, from Dan Walsh’s blogpost, there is also

 • autorelabel=1

boot argument to relabel the system with exact security contexts.
Furthermore, another way to configure SELinux modes is global configuration file: /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.

According to these options, SELinux modes can be changed. However which option overrides the other one is confusing.

Temporarily switching between permissive and enforcing

Two way to switch between permissive and enforcing at runtime. Note that after reboot these options will be overriden by the system defaults. Moreover, switching to permissive/enforcing mode is only applicable unless selinux is disabled.

 • Using selinuxfx
# switching to enforcing
echo 1 > /sys/fs/selinux/enforce
# switching to permissive
echo 0 > /sys/fs/selinux/enforce
 • Using setenforce utility
# switching to enforcing
setenforce 1 /* or setenforce Enforcing */
# switching to permissive
setenforce 0 /* or setenforce Permissive */

Permanently switching SELinux modes

The second confusing thing about SELinux mode configuration is that even though kernel boot parameters override the config file, the exact opposite of this action is also possible. To clarify this options, I have made some tests on my running ARM platform. Note that, I compiled kernel with these configs:

CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=1
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=1
# CONFIG_SECURITY_SELINUX_POLICYDB_VERSION_MAX is not set
 • No boot parameters and no config file exists, then system boots at Permissive mode. CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE & CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP configurations are the reason of that. In fact, selinux=1 is passed as default.
 • None or selinux=1 as boot parameters and SELINUX=enforcing in config file, then system boots at Enforcing.
 • None or selinux=1 as boot parameters and SELINUX=permissive in config file, then system boots at Permissive.
 • None or selinux=1 as boot parameters and SELINUX=disabled in config file, SELinux:  Disabled at runtime.
 • If selinux=0 passed as kernel boot parameter, then SELinux will be disabled whatever passed in config file. However, it is not recommended.
 • enforcing=0 as boot parameter, SELINUX=enforcing in config file, then system boots at Permissive mode.
 • enforcing=0 as boot parameter, SELINUX=disabled in config file, then SELinux:  Disabled at runtime.
 • enforcing=1 passed as boot parameter, SELINUX=permissive in config file, then system boots at Enforcing mode.
 • enforcing=1 passed as boot parameter, SELINUX=disabled in config file, then unexpectedly: SELinux:  Disabled at runtime and kernel panic occurs since can’t load SELinux Policy. I do not know the exact reason of this error. I actually tried to relabel filesystem before enforcing the system, so expected result of this action should be Enforcing system boot-up.

So, boot argument selinux=0 overrides /etc/config/selinux, however selinux=1 does not overrides. Moreover, while passing enforcing=0, even though in /etc/selinux/config includes SELINUX=enforcing, system starts w/ permissive mode. However if config file includes SELINUX=disabled, system starts w/o SELinux. I think this is confusing and kind of inconsistent but there should be a good rationale for that. Most people hardly ever get confronted with these situations.

Switching from disabled to enabled

As mentioned gentoo:selinux tutorials and here, If system booted with SELinux disabled, we need to relabel filesystem to enable again SELinux. After disabling SELinux, switching back to enforcing mode causes kernel crash, since relabeling can not be possible in enforcing mode. So that, switching from disabled to enabled mode is only possible in permissive mode. After booting in permissive mode:

fixfiles relabel

can be used to relabel filesystem. Also, kernel boot parameter

autorelabel=1

will force the system to relabel, too. In my experiments, after disabling SELinux, passing enforcing=1 as kernel parameters causes kernel panic (as expected). Here the logs:

[ 8.245513] SELinux: Disabled at runtime.
[ 8.474853] type=1404 audit(946686015.345:2): selinux=0 auid=4294967295 ses=4294967295
can't load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now.

So, what’s the conclusion?

If your intention is to disable SELinux permanently, and never ever want to be enabled again, even though it is not recommended, passing selinux=0 as kernel boot parameter is the best option. For this case, kernel boot argument overrides options in /etc/selinux/config. However, unless SELinux is intented to be disabled, passing selinux=1 or none as kernel boot parameter and modifying /etc/selinux/config file, according to intention, will be proper action.